פסטיבל אשדודאשירה

התשלום והרישום לקורסים ייעשו במזכירות המרכז ,פתיחת קורס .מותנית במספר משתתפים מינימלי 
המרכז שומר לעצמו את הזכות לסגור קורס במהלך שנת הלימודים, אם מספר המשתתפים לא יצדיק את קיומו.
התשלום לקורסים ייעשה בתשלום שנתי לכל שנת הלימודים, החל מחודש ספטמבר 2018 ועד חודש יולי 2019.
אפשרות ל-4 תשלומים, או באמצעות כרטיס אשראי ויזה, ישראכרט.
תלמיד המעוניין לפרוש מהקורס ישלם את מלוא התשלום בגין החודש שבה נתקבלה הודעת הפרישה ואת מלוא התשלום של החודש שלאחריו.
משתתף אשר לא יסדיר את התשלום במועד לא יוכל להשתתף בקורס.
כניסה לקורסים רק באמצעות אישור חתום מהמזכירות.תעודת גמר ניתנת על השתתפות ב- 85% לפחות ממפגשי הקורס.

הנחות

רישום לשני קורסים מקנה הנחה בסך 10%. בקשה להנחות באמצעות טופס הנחות בלבד.

לפרטים והרשמה 

המרכז לתרבות האנדלוסית והפיוט בישראל,מרכז מונארט לאמנויות 

רחוב דרך ארץ 8 אשדוד|טל- 08-9568333

ימים א-ה בין השעות 08:30-16:00 |בימים א-ד בין השעות17:00-19:00 

[email protected]|www.piyutshira.org.il